o projekcie

Celem projektu „Zbadaj się Kotku” jest popularyzacja testowania w kierunku HIV w Punktach Konsultacyjno - Diagnostycznych. 
Wielu młodych ludzi nie wie o możliwości wykonania anonimowego i bezpłatnego badania, niektórzy słyszeli o istnieniu PKD, ale boją się wizyty, rozmowy, badania, a nawet wyjścia z domu. W obliczu pandemicznej izolacji wiele osób straciło poczucie bezpieczeństwa. Nasz projekt to stworzenie animacji, w której bohater będzie stopniowo przełamywał swoje lęki, oswajał się z tematem badania, wizyty w PKD, rozmowy, wykonania testu, odbioru wyniku dodatniego oraz leczenia.
Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców młodzieży i dorosłych.
   Doświadczenie pracy w różnych ośrodkach medycznych pokazuje, że niewiele osób wie o możliwości bezpłatnego, anonimowego testowania w PKD. Prywatne i publiczne placówki opieki zdrowotnej gromadzą dane personalne pacjentów, co może generować lęk przed wykonaniem badań. W obliczu epidemii COVID-19 lęki już istniejące połączyły się z nowymi obawami. Izolacja i nowe zagrożenie pogorszyły funkcjonowanie wielu osób.
Animacje, które będą umieszczone na stronie dedykowanej projektowi zwracają uwagę na problem lęku dotyczącego całego procesu związanego z wykonaniem badania, jak również lęku, który może wynikać z sytuacji epidemicznej oraz osobistych problemów klientów i klientek.
   Naszym celem jest promocja testowania poprzez zaprezentowanie sposobów na zmniejszenie lęku w atrakcyjnej oraz oryginalnej formie animacji komputerowej i rysunkowej. Filmy inspirowane są wywiadami z konsultantami ds. AIDS/HIV, w których doświadczeni doradcy opowiadali o skutecznych sposobach obniżenia poziomu lęku osób korzystających z poradnictwa. Na podstawie tych wywiadów autorka projektu napisała i obroniła pracę magisterską na kierunku bioetyka UW. Stanowią one inspirację do scenariusza 3 odcinkowego cyklu animacji, których bohaterem jest uczłowieczony kot, elegancki, inteligentny, ale też dziki i pełen obaw. Śledzimy jego historię od momentu refleksji nad możliwością wykonania testu, przez wizytę w PKD do momentu diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Towarzyszymy mu w procesie oswajania się z seropozytywnością. Celem filmów jest również „ocieplenie wizerunku” osoby zakażonej.