o fundacji

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny prowadzony przez Fundację Edukacji Zdrowotnej Lepsze Jutro 
ul. Piotrkowska 5
90-406 Łódź
facebook.com/FundacjaLepszeJutro
     Fundacja została powołana w celach:
1. Pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m.in. :   zakażeń HIV, HCV, HBV a także innych chorób przenoszonych drogą płciową, uzależnień takich jak: narkomania, alkoholizm, przemocy i dyskryminacji, ze względu na: płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, wiek i inne, innych zjawisk patologicznych,
2. Kształtowania i utrwalania w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób borykających się z problemami zdrowotnymi i społecznymi, w tym ze szczególnym naciskiem na osoby młode i wykluczone społecznie.  
3. Poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami zdrowotnymi i społecznymi.

Od 2021 roku prowadzimy PKD w którym każda pełnoletnia osoba może zrobić test na HIV i uzyskać fachową poradę